10 anys sense Josep Miquel Vidal Hernández
Amb motiu dels 10 anys de la desaparició del científic i divulgador cultural Josep Miquel Vidal Hernández, la Biblioteca de Maó li ret homenatge durant aquest mes de febrer.

El record de Josep Miquel Vidal és ben present malgrat ens va deixar fa 10 anys i per aquesta raó hem rescatat una exposició que va realitzar l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca sobre la seva seva figura.

Aquesta exposició tracta Vidal des de totes les vessants que va desenvolupar durant la seva vida amb l'ajut de persones que el coneixien abastament, en diferents àmbits i en diferents moments.

D'entre els escriptors dels textos malauradament també han desparegut alguns d'ells (Tomàs Vidal, Joan F. López. Casasnovas i Emili de Balanzó) però la vigència del que s'hi explica és encara ben valuosa, tot i que la magnitud del personatge fa inevitable que tot el que es digui sobre ell sigui insuficient.

L'exposició ve acompanyada d'un un centre d'interès amb una selecció de les seves obres i d'un audiovisual on el podeu conèixer millor, el qual es pot veure a través d'un codi QR.

La Biblioteca de Maó, quan era Casa de Cultura i estava dirigida per Maria Lluïsa Serra, fou un dels llocs preferits per al jove Vidal. Aquí hi va organitzar un fotoclub i va poder gaudir de la lectura i l'estudi. Des de la Biblioteca li volem retre un homenatge perquè el seu record no s'esvaeixi i ens acompanyi per sempre.  

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.