Xerrada "Un lugar donde las cosas seran distintas"
2 maig 2017

 Divendres 5 de maig a les 18h

Presentació del Projecte SAM: un espai per a crear un santuari de cavalls a Menorca.

La Biblioteca Pública de Maó acull la presentació del Proyecto SAM, un espai per crear un projecte de santuari per a cavalls a Menorca. La xerrada tractarà sobre el benestar animal, la gestió agroforestal i les intervencions terapèutiques.

Segons els seus promotors el Proyecto SAM es vol constituir en Fundació per a la cura dels cavalls a Menorca. En paraules seves: “SAM es un proyecto para crear un Santuario de caballos en la isla de Menorca. En el Santuario SAM los caballos permanecerán libres y en manada el resto de su vida.

En el Santuario SAM, ampararemos, protegeremos, curaremos a cualquier animal abandonado y maltratado. De la misma manera ayudaremos a personas con problemas, personas en algunos casos, también maltratadas..

Educaremos a niñas, niños y adolescentes, en la empatía y el respeto hacia los animales y hacia la naturaleza.

 
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.