VUITENA LECTURA: “LA PELL FREDA” I “TRETZE TRISTOS TRÀNGOLS” de Albert Sánchez Piñol
20 març 2010
Aquesta vegada ens hem trobat dimecresn17 de març per comentar dues lectures: la novel.la “La pell freda” i el llibre de contes “Tretze tristos tràngols”, de l’autor Albert Sánchez Piñol, obres escrites amb una tipus de narració dinàmica i engrescadora. A la novel.la, l’autor ens mostra una atmosfera inquietant sobre les relacions humanes amb éssers fantàstics (granotots) en un lloc desdibuixat en el mapa i ambientat en un temps metafòric. El protagonista veu la realitat del que està passant a una illa, però no pot defugir-la i acaba reproduint els esquemes del principi (narració circular).
Els contes ens ofereixen tretze situacions on els personatges viuen diferents tràngols en unes determinades situacions de la vida que es mouen entre l’humor i la fantasia.
La valoració de les obres dues obres per part dels lectors va ser variada. Li van atorgar una nota valorativa entre un 5 i un 7.
La propera lectura serà “El Show de Kinsey”, de Jesús Díez, que comentarem dia 21 d’abril, com sempre, a les 20.00h.

Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.