Vinguda de Baltasar Porcel
10 maig 2009
Aquest dimecres dia 6 de maig vam convocar a les 18.30h els lectors i lectores del Club juntament amb el públic en general, a l’ acte de presentació del llibre “Cada castell i totes les ombres” amb la presència de l’autor Baltasar Porcel. Van assistir a la sala d’actes de la Biblioteca una vintena de persones. L’autor va presentar la seva obra tot i il.lustrant alguna anècdota relacionada amb el tema, i els assistents vam fer-li tot seguit les pertinents preguntes.
Després, a les 20.00h, ens vàrem reunir els membres del Club de lectura al primer pis de la Biblioteca, com és ja habitual, per comentar l’obra; que es ja la novena lectura d’aquest curs 08-09, i extraure’n diverses conclusions. Vam coincidir en el fet que no era una lectura fàcil degut a l’elaborat treball lingüístic demostrat per l’autor. Al final, vam concloure que l’obra estaba molt ben creada i estructurada, i li vam atorgar entre un 7 i un 8 d’acord amb la nostra valoració com a lectors.Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.