VI Concurs de Punts de Llibre 2016
7 març 2016BASES DEL VI CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE SANT JORDI 2016


Per tal de promoure la lectura, oferint un espai de participació i creació artística, la Biblioteca Pública de Maó en col·laboració amb l’Escola d’Art de Menorca i la botiga Argos convoca el VI Concurs de Punts de Llibre, que es regeix per les bases següents:


CATEGORIES:

. Infantil: Fins a 12 anys.

. Juvenil: 13-16 anys.

. Adults: A partir de 17 anys.


TEMA:

La Menorca talaiòticaTÈCNICA I FORMAT:

. Tècnica: lliure.

. Suport i format: cartolina o paper gruixat de 25x6,5 cm il·lustrada per una sola cara.

(Les cartolines us les poden proporcionar a la sala infantil)

. S’ha d’escriure a la part del darrere del punt: nom i llinatges, edat, tel. del concursant i nom del centre on estudia.

. S’inclourà “Bibliomaócom a text dins del disseny del punt.


PRESENTACIÓ:

. Cada participant podrà presentar només un punt de llibre i ha de ser una obra inèdita.

. Els professors de les escoles o instituts que participin com a classe,seleccionaran els punts que presenten a concurs.

. El termini de lliurament serà de l'1 al 16 d’abril.


JURAT:

El jurat estarà format per:

. 3 representants de la Biblioteca Pública de Maó

. 2 representants de l'Escola d'Art de Menorca.

. 1 representant de la botiga d'art Argos.


PREMIS I LLIURAMENT:

. 1r i 2n premis de cada categoria: llibres per part de la Biblioteca i material artístic per part de la botiga Argos.

. 3r premi de cada categoria: llibres per part de la Biblioteca.

. El 1r premiat de la categoria adults rebrà una obra d'art donada per l'Escola d'Art de Menorca.

A més, la Biblioteca publicarà els punts de llibre guanyadors l'abril de l'any següent.

Els premis es lliuraran el dilluns 2 de maig a les 18 h. a la sala d'actes.


EXPOSICIÓ:

. El jurat farà una selecció dels punts de llibre presentats. Amb aquests es muntarà una exposició que es podrà visitar a la Biblioteca a partir del 26 d’abril.


Addenda:

. A partir de l'1 de juny es podran recollir els punts de llibre no premiats o es podran deixar en dipòsit a la biblioteca per a futures exposicions.

. L’autor/autora del punt de llibre guanyador cedeix els drets de reproducció i difusió del punt.

. Per qualsevol dubte o consulta us podeu adreçar al personal de la Biblioteca o de l'Escola d'Art de Menorca.

. En cas de dubtes en la interpretació de les presents bases, el jurat serà competent en la seva resolució.

  
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.