Una abraçada rosa per a la mare - Noelia Martínez Gavaldá [il.lustracions, Maite Martínez Gavaldá] - [Zaragoza] : Heptaseven
1 octubre 2015
Les heroïnes d’aquest llibre són gent comú, menorquines, per a més senyals. Dues germanes i la filla d’una d’elles han d’enfrontar-se a una aventura que, tot i ser ben grossa, tampoc no és tan extraordinària, si ho pensem. A na mare li han diagnosticat un càncer de mama i ha de sotmetre’s a un tractament molt dur, amb unes reaccions que s’afegeixen a les pròpies de la malaltia i a les seqüeles anímiques que en provoca. Per tal d’entendre’l ella mateixa, Noèlia, autora reconeguda d’altres contes infantils, vol explicar a la neboda cóm són les coses en aquests casos. La il·lustradora és Maite, la nostra pacient.
El fet de què protagonistes i autores siguin les mateixes persones aporta en aquest compte poesia, tendresa, realisme i simpatia. El bon quefer de les dues germanes li dona al conte interès de sobres per tal de ser publicat i compartit.

Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.