Un triángulo masónico: los secretos de tres vidas azarosas: Francesc Seguí, Miguel Cayetano Soler y Juan Bautista Picornell - Roman Piña Homs - Objeto Perdido
1 octubre 2015
És sabut que la maçoneria arrelà fortament a Menorca en el segle XIX. Que es concretà en unes lògies, l’objectiu comú de les quals era impulsar la filantropia i el lliure pensament.
El professor Román Piña en aquesta obra mostra la vida de tres precursors d’aquest pensament. Tres personatges singulars que ja en el segle XVIII practicaven aquestes idees. Només ens fixarem en el menorquí Francesc Seguí i Valls, net de Francesc Seguí Sintes, l’advocat estudiat en una altra monografia pel mateix historiador degut al valor que tenen els seus papers per il•lustrar la organització administrativa menorquina durant l’època britànica.
Potser, el caràcter humanitari del nostre precursor no quedi prou clar en aquesta biografia. Diguem en descàrrec seu que, en aquella situació política, tan canviant, no era gens fàcil per a una persona ambiciosa i lliurepensadora obrir-se camí. Si considerem en canvi, que un dels trets bàsics del pensament maçònic és l’universalisme, contraposat al localisme limitador, el nostre personatge ben bé pot ser considerat un veritable maçó, atenent la vida viatgera que sempre hagué de dur, com a comerciant i diplomàtic fins a la seva mort a l’exili.
Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.