TERCERA LECTURA: "Dilletari" de Ponç Pons
16 novembre 2009
Dimecres passat, 11 de novembre, varem comptar amb la presència de Ponç Pons a la reunió dels lectors del Club de Lectura per comentar la seva obra “Dilletari”. Ponç Pons va néixer a Alaior. Ha estructurat la seva obra entorn a dos grans eixos: la vida quotidiana i el món interior. A tot això s’afegeix l"evocació de tots aquells autors i obres que més l"han influït. Actualment exerceix de professor a l"IES Miquel Guàrdia d"Alaior. La seva producció lírica figura a les més importants antologies i ha estat traduïda a 11 llengües.
A la reunió del Club de Lectura, l’autor explicà per quina raó havia fet un “dilletari” (un dietari d’un illòman) a partir de la referència a les biografies d’autors que més l’havien marcat al llarg de la seva llarga trajectòria de lector, i també a l’hora d’escriure aquesta obra sobre la seva vida. Pons va il•lustrar la seva xerrada amb multitud d’anècdotes divertides i ens va fer passar una estona força divertida i entretinguda.
Per a la propera reunió, el 25 de novembre, comptarem novament amb la presència de Ponç Pons per aproximar-nos, com a lectors, a l’obra d’un poeta universal, Fernando Pessoa.Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.