TEMPS DE BOLETS
11 novembre 2013
Ha arribat la tardor i és temps de bolets. De moment el temps, no ens acompanya, però continuant amb la tradició hem tret els llibres sobre el tema dels prestatges i els hem posat a un lloc ben visible a la entrada de la biblioteca.
Podeu trobar guíes, manuals, obres generals d’Espanya i de Europa llibres per a nens, llibres per a cuinar bolets i sobre tot, es clar, referents als que podem trobar a Menorca.

Aprofitem per recomanar-vos pàgines web on podeu trobar més informació:
GOB:
www.gobmenorca.com/campanyes/bolets

Universitat de les Illes Balears. Museu Balear de Ciències Naturals:
http://bolets.uib.es/cas/

Consell insular de Menorca. Menorca Reserva de la Biosfera:
http://lifeboscos.cime.es/documents/docs/LifeBoscos%5CP2X0076%5CREV0.pdf

Cercle Micològic Menorca:
http://www.micomenorca.com/

Informació Google:
https://sites.google.com/site/setasenmenorca/system/app/pages/sitemap/hierarchy.
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.