TALLER "Diversitat sexual i gènere"
11 novembre 2016
Organitza Associació Ben Amics

Dilluns 28 a les 18h. Sala d'actes

Al taller comença explicant la sexualitat en general, deprés introduïm als rols de gènere, identitat sexual, expressió de gènere, orientacions
sexuals, salut sexual+pràctiques segures, mites sobre la sexualitat,la LGTBIfobia. Aquests temes es poden adaptar en funció a les
necessitats detectades. La metodologia del taller és totalment participativa, l’alumnat va
construint els contingunts mitjançant dinàmiques grupal. S’utilitzen recursos com vídeos, power point, fotos i material  imprès per facilitar
la comprensió de conceptes que es transmeten i sensibilitzar sobre la realitat LGTBI.  Objectius: Apropar la realitat LGTBI a l’alumnat.
• Resoldre dubtes sobre els conceptes: orientació sexual i identitat de gènere.  Resoldre possibles dubtes que es puguin plantejar al taller
entorn a aquesta temàtica.• Afavorir la importància de l’acceptació a la diversitat sexual.

   
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.