Sol·licitud del Carnet d'Usuari
30 març 2020
Com fer-se el carnet d'usuari durant el confinament
El carnet de la biblioteca permet emprar els serveis de la biblioteca pública que necessiten identificació, com és la
plataforma de préstec digital eBiblio i eFilm. Davant la situació de confinament en que ens trobam podeu obtenir el
carnet de manera provisional enviant un email a info@bibliomao.es facilitant les dades següents:
• Data
• Nom
• Llinatges
• DNI o Passaport
• Data de naixement (DD/MM/AAAA)
• Adreça
• Municipi
• Codi postal
• País
• Telèfon
• Correu electrònic
• Sexe
• Està empadronat a Menorca?
Posteriorment, quan acabi el confinament, hareu d'acreditar la vostra identitat presentant a la Biblioteca Pública de Maó algun d‘aquests documents: DNI/NIE, passaport, carnet de conduir o permís de residència. Aleshores obtindreu el carnet de forma
definitva.
El carnet és gratuït, personal i intransferible.
Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.