Shakespeare, l'ànima humana i la música del seu temps
24 juliol 2020

El dijous 30 de juliol a les 19.30h MÔ TEATRE presenta un espectacle on es llegeixen fragments de textos de Shakespeare i s'interpreta música barroca.

Jordi Odrí, actor, i Mario Garau, músic especialista en llaüt clàssic ens portarn a l'època de Shakespeare amb un espectacle teatral i musical d'una hora aproximada de durada.

L'activitat es durà a terme a la sala d'estudi de la primera planta de la biblioteca perquè disposa d’una amplada i una ventilació suficients per poder-la desenvolupar amb seguretat. És obligatori usar mascareta i netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.

Per raons de seguretat, per assistir a l'activitat s’ha de fer una reserva a través de correu electrònic  (info@bibliomao.es) o als taulells d’atenció al públic de la biblioteca, facilitant el nom, document d’identitat i telèfon de cadascuna de les persones que volen assistir-hi. La capacitat màxima de la sala és 40 persones.


Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.