Setena lectura de club: El hombre que confundió a su mujer con un sombrero
5 abril 2017

SETENA LECTURA: “EL HOMBRE QUE CONFUNDIÓ A SU MUJER CON UN SOMBRERO” d'Oliver Sacks
 Dimecres 29 de març, vam comentar l'obra "El hombre que confundió a su mujer con un sombrero" de l'escriptor i  neuròleg Oliver Sacks. Aquest llibre tracta de vint historials mèdics de pacients perduts en el món estrany i aparentment irremeiable de les malalties neurològiques. Es tracta de casos d'individus, afligits per inaudites aberracions de la percepció, i que, no obstant això, posseeixen insòlits dons artístics o científics.
 Els lectors i lectores han opinat que es tracta d'una obra molt interessant i ha donat peu a comentaris profunds i diversos en relació als casos plantejats al llibre.
 La propera lectura serà "La buena letra" de l'autor Rafael Chirbes dia 26 d'abril a les 19.00h.

Marga Llovet 

 

 

 

Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.