SERVEIS DE LA BIBLIOTECA I L'ARXIU DURANT LA FASE II
25 maig 2020

La Biblioteca i l'Arxiu Històric a partir del dilluns dia 25 de maig obren en Fase II fins, si tot va bé, el dia 8 de juny seguint amb el mateix horari especial.

S'incrementen els serveis:

  • Retorn i préstec.
  • Sala d'estudi amb capacitat per 18 persones.
  • 4 ordinadors d'ús públic amb temps limitat
  • Wi-Fi públic

S'han extremat les mesures de neteja i els usuaris hauran de seguir les directrius que els donin les bibliotecàries per tal de ser un espai segur. Segueix la obligatorietat de netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i dur mascareta. Tindran preferència les persones majors de 65 anys i les discapacitades.

No es poden tocar els llibres dels prestatges i l'hemeroteca segueix tancada al públic.

Es poden demanar els llibres per via telemàtica (info@bibliomao.es) o telefònica (971369190) i així us els podem tenir preparats.


Categoría:
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.