revista de la setmana
12 juliol 2013
Ojodepez : Documentary Photography.-- Madrid : La Fábrica,
2003-
30 cm. Trimestral
La fotografia digital fa augmentar el nombre d’afeccionats a aquest art.
Tot i així, n’hi ha qui també s’estima veure les fotos, reportatges i articles que donen compte de l’estat d’aquest tema, en un suport de paper: Potser aquí, a l"hemeroteca, o a ca seva (si és un nombre vell i no està ja prestat ja a un altre lector).
La revista és un complement de la col•lecció de llibres sobre fotografia que hi ha en aquesta altra casa vostra: Al final, són prop de 500 llibres: un nombre que mostra l’interès de lectores i lectors en aquesta afició.
És companya d’un altre revista de fotografia:
Exit imagen y cultura. També trimestral, en aquesta casa des de 2003. Molt activa també al servei de préstec i al facebook.
Vg.
http://www.ojodepez.org/
https://www.facebook.com/EXITimagenycultura
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.