Reflexiones generales sobre la isla de Menorca - Claude François Passerat de la Chapelle - Fundació Hospital Illa del Rei
1 octubre 2015
La Fundació Hospital Illa del Rei, tot continuant amb la idea de rehabilitar no només els edificis de l’Illa sinó també de recuperar l’ànima i l’esperit de l’antic hospital, ha propiciat la publicació d’aquesta topografia mèdica redactada pel metge francès Passerat de la Chapelle durant la dominació francesa
A l’igual que altres topografies mèdiques, recull curioses reflexions sobre el clima de Menorca, la manera de viure dels seus habitants, així com les enfermetats que hj són més comuns.
Dins els fons de la col.lecció local de la Biblioteca Pública de Maó podeu trobar edicions originals tant d’aquesta topografia com de la de Cleghorn (Londres, 1751), que també va reeditar la Fundació. I també moltes altres ben descrites al capítol que redactà J.M. Vidal dins del llibre “Clima, microbis i desigualtat social: De les topografies mèdiques als diagnòstics de salut” (IME, 1999) i que us aconsellam vivament


Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.