Quim Monzó: Premi d'honor de les lletres catalanes
22 juny 2018
Omnium Cultural ha atorgat a Quim Monzó el Premi d'honor de les lletres catalanes del 2018. Un reconeixement esperat i merescut. L'obra creada per Monzó va ser tota una alenada d'aire renovat en el panorama de la literatura catalana. Un aire innovador, unes històries enginyoses i un llenguatge directe, planer i ric. Una xalada de lectura que la Biblioteca recomana. Per aquest motiu hem muntat a l'entrada un punt d'interès amb tota l'obra que tenim de Monzó. En tenim molta, però no la tenim tota, perquè el nostre autor ha escrit nombroses obres de narrativa. La seva especialitat, com sabeu, són els contes, amarats d'una ironia punxant i d'un rerafons crític saludable. Au idò, a llegir Monzó que s'ho val. Sabeu aquell relat d'un senyor que, tossut com ell tot sol, vol fer parlar una pedra? No para fins que ho aconsegueix ... i la pedra parla... a la seva manera. Genial
  
Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.