Pròxima lectura "El gran cambiazo" de Roadl Dahl
30 novembre 2020
Dimecres, 25 de novembre, vam comentar una nova obra els i les membres del Club de Lectura. En aquesta ocasió, com ja vam anunciar, es tractava de la novel·la "Venganza en Sevilla" de Matilde Asensi. Hi van acudir un total de dotze persones i la reunió va ser molt àgil, ja que es tractava d'una novel·la d'aventures amena i fàcil de llegir i que va entretenir prou els lectors.La següent lectura que comentarem serà "El gran cambiazo" de l'escriptor Roald Dahl (1916-1990), que també va ser espia, pilot de combat expert, historiador de la xocolata i inventor mèdic.

 

"El gran cambiazo" conté quatre històries inquietants, amb un toc d'erotisme, que plantejen temes alhora lleugers i inquietants, burlescs i un xic macabres, fent que el lector o lectora reflexionin sobre la fragilitat de l'amor, la fatuïtat de l'etern  masculí i la tenebrosa incertesa de l'existència.

 

El comentari d'aquesta novel·la es farà dia 16 de desembre a les 19.00h a la Sala d'Actes de la Biblioteca Pública de Maó.  

 
 Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.