PRIMERA LECTURA DEL CURS 2010-11: “EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA”
3 octubre 2010
Amb aquesta reunió s’ha inaugurat un nou any (curs 2010-11) del Club de Lectura de la Biblioteca Pública de Maó. El dimecres 29 de setembre ens vàrem retrobar els antics membres del Club juntament amb nous lectors que s’han volgut afegir al nostre recó de lectura. En aquesta ocasió, la lectura proposta era “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”, una obra mestra de la literatura universal. Don Quijote es un personatge (¿boig?) que du el seu desig idealista de ser un “caballero andante” fins a les darreres conseqüències, per damunt de qualsevol entrebanc i impediment, sense dubtar en canviar la realitat segons les seves necessitats d’aventura.
Aquest és un llibre extens però de lectura enriquidora i va agradar força els lectors que van assolir les seves 700 o 800 pàgines.
La propera lectura serà El viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda el 20 d’octubre a les 20.00h.
Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.