PLEC DE LECTURA, una cada mes
2 març 2017

 Per iniciativa de la Biblioteca Pública de Maó, amb la col·laboració de la Xarxa de Biblioteques, l'IME i el Museu de Menorca, s'editaran al llarg del 2017 dotze Plecs de Lectura per donar a con`'eixer autors i textos interessants i representatius de la cultura de l'illa. es fa un tiratge de 10.000 exemplars que són distribuïts arreu de menorca a llocs d'afluència de gent perquè arribin a tothom.

Cada plec conté un text breu i la reproducció d'una obra d'un pintor reconegut. Fins ara hem publicat una carta de Pasqual Calbó amb un quedre seu pintat probablement a Santo Domingo. El segon és l'inici de la darrera novel·la de Pau Faner, L'amor del capità gavina, amb una pintura del mateix autor. I ara ha arribat una Antologia mínima d'Antoni Moll amb una obra del pintor Blas Garcia.

 Llegiu-los i xalau-ne.

 
Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.