Plec de Lectura núm. 8 dedicat a Pere Gomila
7 agost 2017

Acte de presentació del Plec de Lectura núm. 8

Divendres 11 d’agost a les 20hh.

Seu de L’IME. Pati de Can Victory. Maó

Organitza Biblioteca Pública de Maó i IME.

 Consell Insular de Menorca

 

L’IME i la Biblioteca Pública de Maó presenten el Plec de Lectura núm. 8 dedicat al poeta Pere Gomila (Alaior, 1954)

Els Plecs de lectura són unes publicacions d’un sol full amb format dinA3 que s’editen cada mes dedicat a alguna de les figures culturals destacades de Menorca. En una cara es reprodueix un text rellevant d’un escriptor i en l’altra cara s’il·lustra amb una obra plàstica d’un artista de l’illa. Cada Plec va introduït per una breu descripció de la vida i l’obra de l’autor. Els artistes que hi col·laboren ho fan de forma altruista per a la reproducció de la imatge de les seves pintures.

Fins ara s’han presentat els següents autors: Pasqual Calbó, Carta a mon germà; Pau Faner, inici de L’amor del capità Gavina; Antoni Moll Camps, Antologia mínima; Francesc de B. Moll, La llengua polida; Andreu Murillo, Dos textos declaradors; Joan Mir i Mir, La pau social; Joan Pons, Pedraules; Pere Gomila, Vuit poemes. Els pintors col·laboradors han estat, a part de Pasqual Calbó, Pau Faner, Blas Garcia, Rafel Vidal, Jaume Fedelich, David del Real, Tónia Coll i Matias Quetglas.

Aquests plecs tindran continuïtat amb nous textos en els propers mesos del 2017 i al llarg del 2018.

Pere Gomila és una figura cabdal de la literatura menorquina contemporània. Des del temps de la transició a la democràcia no ha deixat de ser un actiu impulsor cultural i un potent creador i difusor literari. Lluitador per la recuperació de la llengua catalana i de la nostra literatura. Amb la idea d’integrar música, teatre, arts plàstiques i literatura en diàleg permanent, ha participat en els grups artístics Els Mussols i Traginada, i d’ençà de la primera edició del festival d’art i poesia Illanvers, el 2004, n’és un dels organitzadors principals anys rere any. Col·labora a la premsa menorquina, especialment amb escrits sobre cultura catalana. Com a poeta, és autor de llibres com Regió afòtica (Ed. Moll, 1978), Tannkas (Druïda, 1980; Petit Format-IME, 2000), Cristalls (Xibau-IME, 1984), Els colors de l’edat (Xibau-IME, 1992) i Geografies del vent (Arrela, 2015). Mai ha refusat de col·laborar generosament amb iniciatives de finalitats socials, així que té nombrosos textos publicats en antologies, revistes i llibres col·lectius. La seva és una obra densa, ambiciosa i oberta a diversitat de formes, de gran qualitat, rigor i perfecció.

La il·lustració de l’anvers és una de les últimes obres pintades per Matias Quetglas, Pintora amb trunyella del 2015, obra que formà part de l’exposició antològica dels últims deu anys celebrada a El Roser de Ciutadella i Ca n’Oliver de Maó.

L’acte  de presentació anirà a càrrec de Joan F. López Casasnovas que versarà sobre el poeta Pere Gomila. Llavors es procedirà a la lectura dels poemes seleccionats per al Plec de Lectura

   
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.