Perpectives de la indústria menorquina del calçat. Anàlisi actual del calçat balear - Carolina Beltrán Andreu - IME
1 octubre 2015
El sector del calçat és una de les activitats econòmiques tradicionals de Menorca que perdura en l"actualitat, en especial, en el sector d"alta gamma i en la típica avarca. La seva resistència és cabdal, atesos els efectes del fenomen globalitzador i la forta tendència terciaritzadora de l"economia menorquina, que han coadjuvat en el descens de l"activitat industrial.
Malgrat tot, les pulsacions manufactureres del calçat continuen el seu incessant batec de la mà de la segona, tercera o fins quarta generació d"empresaris, que han sabut adaptar els negocis familiars a les exigències del món global per mitjà de la internacionalització. Així, la majoria de les teories econòmiques, centrades en els problemes de les grans corporacions empresarials i l"obtenció d"economies d"escala, no són extrapolables a les petites i mitjanes empreses, prototip del calçat menorquí i balear.
Sobre aquesta base, la present obra analitza els factors clau de la supervivència i enfasitza els reptes d"aquesta indústria indispensable per a la necessària diversificació de l"economia menorquina, en altre temps definida per seu equilibri intersectorial.
Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.