Passeig literari al s. XVIII
13 desembre 2017

La Biblioteca Pública de Maó ha encarregat a ILLETRA la confecció d'aquesta web per difondre el patrimoni lietari del nostre ric segle XVIII.

Es pot fer virtual però també podeu encarregar el passeig real a ILLETRA

El passeig literari del XVIII és un web que proposa un recorregut virtual per la Maó setcentista. Al plànol estan marcades un seguit d’aturades que es relacionen amb fragments d’obres literàries del segle XVIII o d’autors de l’època actual que s’inspiren en aquest període històric de Menorca per crear els seus textos. El punt de partida és la ruta literària inspirada en la novel·la Els Nikolaidis de Josep Maria Quintana duta a terme per Illetra. L’itinerari s’ha anat ampliant amb la recerca d’altres escriptors a fi de recrear el context històric, social i cultural que es va viure a l’illa en aquella època i, especialment, a Maó. Aquests i altres aspectes s’aprofundeixen en les pestanyes dedicades a la Il·lustració, els anglicismes i la cronologia. Naturalment, els continguts que donen forma al web es poden anar ampliant i perfilant. De la mateixa manera que un passeig físic pot començar a un o altre punt i té la possibilitat de canviar tant com es faci, aquesta proposta també pot créixer amb el temps, actualitzant-se a fi que la història no s’oblidi.

 
Passeig literari s XVIII
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.