Obres de Francisco Fornals
2 octubre 2018

Punt d’interès d’homenatge a Francisco Fornals

 A la Biblioteca Pública de Maó hem recollit tots els llibres i articles diversos que tenim de Francisco Fornals Villalonga, militar erudit que dedicà la seva vida a l’estudi de la riquesa patrimonial militar de Menorca i que morí í el proppassat 26 de setembre. Els seus llibres versen sobretot sobre els sistemes de defensa de Menorca al llarg de la història. Retem així un senzill homenatge a l’home i a l’investigador, usuari fidel del nostre arxiu històric per als seus treballs. Fornals també va fer de pont per a l’intercanvi de diverses publicacions entre la Biblioteca i el Museu Militar, entitat que tant ajudà  a organitzar i mantenir. Sovint ens arribaven exemplars del Ministeri de Defensa o de Cultura que tenien interès per a ell o el museu i ell, per la seva part, sempre ens va fer arribar en donació totes les publicacions que portava a terme, acompanyant-les d’amables dedicatòries.

Qui vulgui consultar la seva bibliografia pot fer-ho a la segona planta de la biblioteca.
Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.