Objetos para la otra vida : La colección Humbert - M Anglada, A Ferrer, Lluís Plantalamor - Museu de Menorca
1 octubre 2015
Ja d’abans se sabia que els ciclops no eren gegants, com afirmaven els Argonautes. El naixement de l’arqueologia començava i despertava l’atenció de la gent. Així, un dia, fa cent anys, el pagès de Biniguardó, a l’abric d’unes penyes, veié, uns objectes que el cridaren l’atenció. L’amo els dugué a ca seva i allà romangueren molt de temps, només a la vista dels seus coneguts.
Sabedors del valor de les peces, els nets d’aquest senyor , generosament i filantrop les donaren al Consell de Menorca i ara formen part del Museu Insular. L’equip professional n’hi ha fet un inventari impecable.
Es qui no puguin visitar el Museu, poden contemplar aquí els objectes. Diuen moltes coses. Mostren eines i armes que emprava aquesta gent, objectes d’adorn que lluïen, diuen amb quins pobles es tractaven, cóm era la seva constitució física. Aquell poble tracta d’explicar-nos, mostrant-nos els seus tresors, cóm era la vida que tenien en sobrevenir-los la mort.
Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.