OBERTURA DE LA BIBLIOTECA I L'ARXIU HISTÒRIC DURANT LA FASE I - HORARI
8 maig 2020
La Biblioteca i l'arxiu obren dia 11 de maig

La Biblioteca i l'Arxiu Històric obren les seves portes el dilluns dia 11 de maig amb un horari especial i donant solament els serveis bàsics de retorn i préstec.

S'han extremat les mesures de neteja i els usuaris hauran de seguir les directrius que els donin les bibliotecàries per tal de ser un espai segur. S'estableix un aforament màxim de 8 persones i la obligatorietat de netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i posar-se els guants que us proporcionarem. Recomanem l'ús de mascaretes durant l'estada dins la biblioteca i fer el menor temps possible al seu interior. Tindran preferència les persones majors de 65 anys i les discapacitades.

Es poden demanar els llibres per via telemàtica (info@bibliomao.es) o telefònica (971369190) i així us els podem tenir preparats.

Podeu veure l'horari que farem durant les pròximes dues setmanes al cartell adjunt


Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.