NOVENA LECTURA: "EL PALACIO DE LA LUNA" DE PAUL AUSTER
25 maig 2012
Dimecres 16 de maig ens vam reunir novament per comentar l"obra "El Palacio de la Luna" de Paul Auster. Aquesta novel.la tracta d"un personatge, Marco Stanley, fill de pare desconegut, que viu una vida desordenada sense acabar de trobar una orientació a la seva existència mediocre. Sense planejar-ho i marcat sempre per la ifluència de la lluna, descubrirà el misteri del seu origen i la identitad del seu pare. Aquesta lectura novament va agradar força els lectors que li van atorgar una nota mitjana de 8.
Per la propera sessió del Club he de fer l"advertiment d"un canvi de data d"acord amb el que vam parlar a la darrera reunió: a fi de tenir més temps disponible per llegir el següent llibre del qual hi ha pocs exemplars, la propera reunió no serà dimecres dia juny sinó dimecres 21 de juny.
Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.