NOVENA LECTURA: “EL AMANTE” DE MARGUERITE DURAS
8 juny 2015
El dimecres 2 de juny vam comentar "El amante". Aquesta novel.la racta d"una adolescent d"origen francès en una família arruïnada que viu a Indoxina. L"al.lota es fa amant d"un xinès adinerat i manté una relació amb ell al llarg d"un any i mig. L"obra és un clàssic de la literatura francesa amb base autobiogràfica on l"autora rememora la seva iniciació al desig, a l"amor i a l"odi, tres sentiments potents que recorren l"obra des del principi fins al final.

L"obra va agradar els lectors i les lectores, que li van donar una nota de 7.
La propera lectura serà "Bartleby, el escribiente” de Herman Melville, dia 22 de juny a les 19.00h. Aquesta darrera reunió, excepcionalment i per sortir del que és habitual, la celebrarem al primer pis del “Café baixamar” del Port de Maó, i aprofitarem per fixar les lectures del proper curs 2015-16 que haurem triat previament per correu electrònic.


Marga Llovet
Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.