Novena lectura del Club: Las Meninas de Antonio Buero Vallejo
29 maig 2017

Dimecres 24 de maig, vam comentar l'obra de teatre "Las meninas" del dramaturg Antonio BueroVallejo. Ambientada a la cort de Felip IV, l'obra es centra en la figura del pintor Diego Velázquez i la seva relació amb l'entorn que l'envolta, des d'una perspectiva intemporal amb actituds i circumstàncies que bé podrien trasplantar del segle XVII en el qual es desenvolupa la peça, al segle XX en què va ser escrita i també al sigle XXI, on ens trobam.

L’obra va agradar els lectors i lectores, tot i que alguns d'ells reconegueren que el teatre no és un génere literari que els atraigui per llegir-lo, que prefereixen la lectura d'una novel.la.

La propera i darrera lectura fins al setembre serà la novel.la “Lo bello y lo triste de Yasunari Kawabata, dia 28 de juny a les 19.00h. Després vindrà el moment de la tria de lectures pel curs vinent a partir d'una preselecció feta prèviament.

Marga Llovet 

 

 

 

Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.