NOU HORARI
16 desembre 2011
Les festes nadalenques, com cada any, limiten l’horari d’atenció al públic de la biblioteca:
Entre 24 de desembre i 8 de gener estarà oberta els dies feiners 27, 28, 29, 30 de desembre, 2, 3, 4, i 5 de gener només de matins, de
9’30 a 13’30.

En reprendre la jornada habitual, a partir de dia 9 de gener l’horari serà:
Dilluns a dissabtes de 9.30 a 13.30
Dilluns a divendres de 17 a 20’30

COMPTE !!:
La falta de renovació de contractes de tres persones ens obliga a reduir l"horari de la biblioteca: El mes de gener proper abandonem la jornada ininterrompuda de 9 a 21 h.que veníem fent els dimecres, amb una excel·lent resposta del públic, per passar a l"horari normal de 9"30 a 13"30 i de 17 a 20"30, igual que la resta de dies feiners.
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.