"Niebla" de Miguel de Unamuno
21 març 2009
Dimecres dia 18 de març ens vam reunir novament els lectors i lectores del Club per comentar aquest cop la novel.la Niebla de Miguel d’Unamuno, un clàssic de la literatura espanyola. L’opinió sobre l’obra va ser unànim: ens va agradar molt a tots els lectors. És una lectura que unifica la novel.la tradicional, de sempre, amb un final totalmente innovador en aparèixer l’autor de la novel.la com a personatge de la ficció, il.lustrant així el conflicte de l’existència de l’ens de ficció en front de l’existència de l’autor, personatge real. Qui crea a qui? Aquesta qüestió filosòfica va donar molts arguments interessants per tractar les dues hores llargues que va abraçar la reunió, una trobada que va resultar força amena i entretinguda. La nota que li van posar els lectors va ser unànim, un 9. Per acabar, citaré un poema del mateix Unamuno que il.lustra la profunditat del contigut global del llibre:
"Tú, el prójimo, el próximo
ni más cercano, Tú. El
más cerca de mí que yo mismo,
Tú que estás dándome ser;

Tú que existes, yo no existo;
Tú que ves esta Babel
en que tantos yos gritamos
sin lograrnos entender.

Tú que eres tú, al que se quiere
Tú que hiciste el redondel
descentrándonos del punto
en que se muere: Tú, Él,
danos amor, que es tuísmo
yo no soy sino en tu ser."

Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.