Mural del lector
9 juliol 2018

 Hem iniciat una senzilla experiència de "PRESCRIPCIÓ LECTORA"

Una persona de la nostra biblioteca, l'estudiant en pràctiques Blanca Lozano recollirà les recomanacions dels nostres usuaris 

PROJECTE “MURAL LECTOR. Els usuaris recomanen...”

Descripció i contingut del projecte

El projecte que es portarà a terme consistirà en la disposició d’un espai destinat a la RECOMANACIÓ de la lectura (o d’altres composicions de l’àmbit cultural i artístic com músiques o pel·lícules) a través d’un mural on periòdicament s’aniran afegint i renovant recomanacions dels USUARIS de la biblioteca. Cada full de recomanació estarà integrat per una breu opinió del llibre/cd/film, la informació bàsica de l’obra en qüestió i, si és possible, una imatge de la persona que ho recomana conjuntament amb l’obra proposada.

 

Propòsits

L’objectiu principal del projecte del “mural dels lectors” és promoure i fomentar la lectura entre els usuaris lectors, i, alhora, generar un ambient més viu i actiu a la biblioteca. La renovació periòdica de les recomanacions d’obres culturals de la biblioteca pretendrà establir un ritme dinàmic que acompanyi aquest entorn actiu de lectura. Les opinions personals dels lectors ajudaran a crear un vincle proper i que els valoracions de les obres siguin percebuts com una recomanació més familiar.

 

Procediment

El material de què es disposarà per elaborar el projecte consisteix en els fulls de recomanacions (en dinA3) i una cartellera de suro on s’aniran penjant els suggeriments dels lectors.  El mural estarà situat a un lloc visible i accessible pels usuaris, de manera que la seva visualització sigui fàcil i intuïtiva. En funció del nivell de participació les recomanacions s’aniran renovant de forma periòdica (setmanalment, quinzenalment, mensualment, etc.), intentant, sempre, poder disposar del major número d’opinions dels usuaris. Per elaborar les breus ressenyes el personal de la biblioteca s’encarregarà de preguntar als usuaris si estarien disposats a donar la seva opinió personal sobre alguna obra que hagin retornat i que els hagi agradat i a cedir la seva imatge. En cas que hi accedeixin, es procedirà a ajudar a l’usuari a través de preguntes que condueixin lleugera i neutralment l’estructura de la recomanació. 

 

Comunicació

Així com es vagin penjant les recomanacions, també s’aniran introduint a l’espai virtual de la web de biblioteca perquè es pugui accedir a elles de forma digital. D’altra banda, atenent al consentiment dels usuaris que hagin aportat les seves opinions, el contingut del projecte es farà públic a través d’un article de premsa.

 
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.