MÉS QUE UNA BIBLIOTECA DIGITAL.
3 febrer 2014
L’accés a la informació que proporcionen els textos i les imatges dels temps passats millora dia a dia.
Des de finals de 2013 Internet ofereix prop de 130.000 pàgines més, que s’afegeixen a les que ja hi teníem provinents dels fons d’aquesta biblioteca. El promotor ha estat el Ministerio de Cultura.
La selecció d’aquests documents s’ha fet atenent una finalitat doble.
Per una banda, la creació d’una biblioteca digital de llibres antics il•lustrats. En aquest projecte la biblioteca de Maó ha pogut aportar 48 títols editats entre els segles XVI i XIX. Unes 40.000 pàgines de llibres de ciències naturals, geografia i medicina.
Per una altra, l’ampliació de la Biblioteca Virtual de Prensa Històrica, dins de la qual ja tenia els títols més antics i que ara completa amb les col•leccions anteriors a l’any 1940. Així, ara hi tenim prop de 90.000 pàgines més de diaris i revistes editades a Menorca.
Els llibres il•lustrats es poden veure a la web Biblioteca Virtual Patrimonio Bibliográfico. En aquesta adreça:
http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
Podem consultar la web de la premsa històrica en http://prensahistorica.mcu.es
Fora de les aportacions d’aquesta casa nostra al patrimoni digital de Menorca, cal esmentar també un nou lloc a internet Europeana. Un projecte impulsat per diferents països europeus per a la difusió de documents històrics, que destaca pel gran nombre d’imatges que proporciona. Aquest portal respon els requeriments de les noves tecnologies de la informació emprades pels dispositius mòbils tipus Android i Apple. Hi destaca també, la facilitat que hi tenen les recerques, que es basen en un sistema de metadades que supera els assignments de matèries bibliotecàries tradicionals. Si n’hi aneu, vos sorprendrà la quantitat de fotografies antigues, de plànols i d’objectes de Menorca que hi podreu trobar.
http://europeana.eu/portal/
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.