Maria Lluïsa Serra, directora de la Casa de Cultura. 1951-1967
15 abril 2011
Dimecres dia 20 d’abril a les 19’00 h. A la sala d’actes de la Biblioteca de Maó tindrà lloc la presentació del video Maria Lluïsa Serra, directora de la Casa de Cultura de Maó. 1951-1967.

En aquest any, que el poble de Menorca recorda la figura de Maria Lluïsa Serra Belabre, en motiu del centenari del seu naixement, la Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de Maó hi volen contribuir amb un record i homenatge a la seva feina al cap davant de la Casa de Cultura, entre 1951 i 1967.

Es pot dir que aquests 16 anys recullen tota la producció intel·lectual, científica, cultural, humanística, que ella aportà a Menorca.

La dependència dels treballs de Lluïsa Serra envers la Casa de Cultura va ser recíproca: Si ella trobà a la Casa de Cultura la base que necessitava per manifestar i realitzar els seus projectes, la Casa trobà en ella una directora entusiasta i dedicada. Possiblement, va ser per açò que decaigué de forma tan ràpida arran la seva partida. Tot i així, no es pot parlar d’un final.

La Biblioteca Pública, l’Arxiu Històric, el Museu, són institucions que han perdurat i prosperen. Les dues darreres tenen el seu origen en aquesta institució. Totes tres tenen, en ella, un abans i un després.

A part de la bibliografia de l’autora que conserva la Biblioteca Pública, formada per més de 60 títols de temàtica variada, ha estat imprescindible per a la elaboració d’aquest resum l’arxiu que ella mateixa anà formant per guardar la memòria dels treballs que realitzava. Són bàsicament papers: cròniques, memòries, correspondència …, però també fotografies, cartells, arxius magnètics de so..., un tipus de material innovador a aquella època que, a la fi, ha vingut a determinar la forma que ara adopta aquesta exposició- homenatge que la biblioteca vol retre-la.

El mateix acte acollirà la presentació del text inèdit i la gravació re-masteritzada de la historiadora: Menorca en el siglo XVIII. Transcripció i edició anotada, pel professor Pedro Pablo Moreno Lucas.

El Conseller de Cultura, Patrimoni, Educació i Juventut del Consell Insular de Menorca, Sr. Joan Lluís Torres Faner ha tingut l’amabilitat de confirmar la seva participació personal.
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.