Manuel Vicent, a la Biblioteca.
13 juny 2011
Segurament ens voldrà parlar de la seva última obra: Aguirre, el magnífico.
És difícil imaginar una biografia que pugui reflectir amb tants matisos la crònica dels últims 50 anys del segle XX espanyol millor que la d’aquest personatge, ex jesuïta, consort duc d’Alba i confident de l’autor.
Sobre tot, si tenim en compte que el mirall que ens la mostra és la ploma d’un escriptor conegut per la ironia, l’acidesa, els sentiments i el seguit de situacions diverses que poblen els seus relats.
Tots els qui vinguin a aquest Biblioteca el dia 16 proper, a les 8 de capvespre, podran escoltar de primera mà, i, potser, preguntar l’autor per la seva obra i damunt aquesta darrera novetat.
S’ho hem d’agrair a Tallers Islados, promotors de la visita, (http://talleresislados.blogspot.com/),
al Servei de Biblioteques del Consell Insular, que hi col•labora, i al Club de Lectura d’aquesta Biblioteca Pública, que han hagut de forçar el calendari de reunions previstes:
dia 15 comentari a la obra “Sostiene Pereira”, d’A. Tabuchi, i tria de lectures per al curs vinent i, per cloure la temporada,
dia 16 Xerrada amb Manuel Vicent.
A les 8 p.m.
No us oblideu.
Nota: El nostre agraiment especial a Marga Llovet, coordinadora del grup de lectura qui, al final, ens ha dut en Josep Maria Quintana, en Ponç Pons i, ara, en Manuel Vicent: una bona tríada de convidats.
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.