Llibreria Catalana.
2 desembre 2011
La llibreria de Santiago Llompart, Rosa Servez i Miquel Llompart col•labora amb aquesta biblioteca, a,l manco, des dels temps de la transició. Des de llavors. desiderates dels lectors, darrers èxits, novetats, edicions menorquines… han estat molt més fàcils d’obtenir per a la biblioteca gràcies a les bones gestions, a la professionalitat i al tracte familiar d’aquesta casa.
En aquests temps de crisi, en què els pagaments de l’administració es retarden, la llibreria ha fet les gestions necessàries per obtenir una crèdit I.C.O.–ISBA, oficialment habilitat per a aquells proveïdors que tenen pendents de cobrar factures adreçades al Govern de les Illes Balears. Així, lectors i lectores de la biblioteca podran continuar gaudint de les novetats editorials.
Volem aprofitar aquest petit espai virtual per manifestar el nostre agraïment a aquesta llibreria, en nom dels usuaris. També volem destacar el valor d’aquesta iniciativa, que poden imitar d’altres proveïdors i que ens permetrà continuar rebent llibres i revistes en uns temps en què els retalls pressupostaris comencen a ser un problema.
N’hi ha detalls que corroboren això que sempre s’ha dit: “la biblioteca som tots”
Doncs, moltes gràcies i enhorabona a tots tres i a la vostra llibreria.
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.