Literatura i cinema negra: Laura
20 març 2010
El passat dia 10 de març es va dur a terme la projecció de la pel·lícula "Laura" (1944), de Otto Preminger, a la Sala d"Actes de la Biblioteca Pública de Maó.
Aquesta pel·lícula ha estat l"encarregada d"encetar aquest cicle - inclòs dins "El club de lectura-, que pretèn projectar i, a la vegada, donar a conèixer les pel·lícules més importants del cinema negre. Aquest gènere, que va viure el seu moment gloriós durant la dècada dels anys quaranta, solia prendre l"argument de novel·les negres, entre els autors de les quals destaquen figures com Raymond Chandler, Dashiel Hammet o James M. Cain.
En el cas concret de "Laura", aquest film està basat en la novel·la homònima de Vera Caspary, escriptora de la qual Fritz Lang també va adaptar el seu llibre "La gardènia azul".

Com es tractava de la primera projecció dins del cicle, abans de l"inici de la pel·lícula es va aprofitar per fer una exposició sobre el gènere negre i les seves curiositats al voltant d"alguns aspectes, com, per exemple, la procedència del seu nom.
En definitiva, tots aquells que van atrevir-se a desafiar el fred i el mal temps que va fer a Maó aquest capvespre, van poder disfrutar gratuïtament d"una de les obres claus del cinema, en general, i del gènere negre en particular.
Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.