Lev Tolstoi. 1828 - 1910.
25 novembre 2010
Aquest mes de novembre fa 100 anys que Lleó Tolstoi va morir a l’estació de tren d’Astapovo, quan fugia de la seva vida convencional.
Nacut el 1828, al si d’una família noble, orfe des dels 10 anys, va escriure els primers contes amb 24, quan convaleixia al balneari de Piatigorsk.
Amic de Mohandas Gandhi, Eliseo Reclus, i l’anarquista Kropotkin, cristià, pacifista, anarquista, vegetarià, renuncià a la seva vida acomodada i treballà com a sabater, camperol, mestre d’escola i…..escriptor, un camp, el de la literatura, que va saber fer evolucionar ajudant la creació del realisme.
Anna Karerina i Guerra i Pau potser siguin les seves novel•les més conegudes. A l’expositor que hem preparat a aquesta casa (la biblioteca vostra) amb les obres seves n’hi ha unes 17 de menys conegudes, a més de tres o quatre biografies i d’altres tants estudis damunt la seva obra. N’hi ha també una pel•lícula amb la obra Guerra i Pau.
Volem participar a l’homenatge a aquest gran escriptor amb motiu del centenari de la seva mort propiciant l"ocasió de llegir alguna de les seves obres.
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.