les nostres recomanacions de lectures de Menorca
13 abril 2018

Tomeu MATAMALAS. Nova Esmirna. Ed. Mon de llibres. Manacor. 2018

L’autor va quedar captivat per l’episodi històric de l’emigració menorquina cap a La Florida i en aquesta novel·la, molt ben escrita, relata com el metge escocès Andrew Turnbull reclutà prop 1400 colons (900 d’ells menorquins), els concentrà al port de Maó, se’ls emportà en vuit vaixells des de Menorca fins a aquelles terres, l’accidentada travessia atlàntica, els apocalíptics nou anys que passaren en esclavatge i la lenta integració dels 300 supervivents menorquins a Sant Agustí de la Florida. Una història estremidora, basada en una tragèdia absolutament real. La Biblioteca ha editat el Plec de Lectura del maig on en reprodueix el primer capítol per fer-ne ganes de llegir.

 

 

Autors Varis. I Jornades de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears. Ed. Arxiu del Regne de Mallorca. Palma 2016.

S’editen els textos d’aquestes I Jornades, i ja s’han celebrat les II. Tot i que s’ha de dir que no són les primeres, perquè ja el 1993 ja s’havien fet i editat jornades amb el mateix títol. Aquesta publicació recull els aspectes conceptuals, el marc normatiu i l'anàlisi territorial amb les manifestacions populars i tradicionals del patrimoni immaterial. A Menorca ara mateix s’hi treballa per salvaguardar-lo, manifestacions com les festes, les expressions literàries orals i les musicals, però també l’elaboració de formatge artesanal  o de les avarques, i els jocs i les relacions socials, els sabers culinaris, rituals i creences, etc. Tots els esforços i els estudis són pocs per preservar les nostres singularitats.

 

 

Francesc Florit Nin                                                                        Plaça Conquesta, 8

Director de la Biblioteca Pública                                                  07701-MAÓ. Menorca

i Arxiu Històric de Maó                                                                      Tel. 971369190

fflorit@bibliomao.es

Normal 0 21 false false false CA X-NONE X-NONE  
Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.