Lectures del Club per a curs 2016/2017
15 juliol 2016

 
LECTURES CURS 2016/17


1. 28 de setembre: El afinador de pianos / Daniel Mason

2. 26 d’octubre: El lector / Bernhard Schlink

3. 23 de novembre: El hombre que confundió a su mujer con un sombrero / Oliver Sacks

4. 21 de desembre: La mano del emigrante / Manuel Rivas

5. 25 de gener: Cantar de los Cantares – Cántico espiritual

6. 22 de febrer: L’illa sense temps / Esperança Camps

7. 29 de març: La buena letra / Rafael Xirves

8. 26 d’abril: Cuando la revolución termine / Leila Nachawati

9. 24 de maig: Las meninas / Buero Vallejo

10. 28 de juny: Lo bello y lo triste / Yasunari Kawabata

Podeu  trobar la primera al taulell de préstec : El afinador de pianos.

Bones lectures d'estiu!!!

 

 

 

Categoría:Club de lectura
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.