Lectures de Menorca. El gin de Menorca
1 febrer 2016

Alfons Méndez Vidal. El gin de Menorca. De la llegenda a la història (1717-2013). Quaderns de Folklore. Núm. 106. Edita Col·lectiu Folklòric de Ciutadella. Menorca 2016


Ha caigut un mite. L'historiador Alfons Méndez conclou que el gin menorquí no s'origina en la dominació anglesa del s. XVIII, sinó ja entrat al s. XIX i per influència holandesa. Es tracta d'un estudi rigorós que, com el seu subtítol indica, desmunta la llegenda i aporta veracitat. Per primera vegada tenim un llibre sobre un dels productes més popularitzats de la identitat menorquina, juntament amb les avarques i el formatge. Els Quaderns de Folklore, una proesa editorial, fan una feina impagable en el coneixement de la cultura, les tradicions i i les manifestacions populars de Menorca.

 

 

Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.