Las "naus" o navetas (funerarias) de Menorca: Homenaje a F. Hernández Sanz, J. Flaquer i Fábregas, Ma. Ll. Serra Belabre y C. Veny i Meli - Ferran Lagarda Mata - Alfajarín : Ferran Lagarda Mata
1 octubre 2015
No està bé presumir, però fa uns anysja que coneixem Ferran Lagarda en tant que usuari de la biblioteca, especialment pel que fa a obtenció d’obres en format electrònic que ell sel•lecciona també d’altres centres , per formar la Biblioteca Digital d’Arqueologia i Història de Menorca, un site que ofereix la reproducció de més de 500 obres d’aquesta temàtica a tots els que s’hi interessin mitjançant un sol click.
http://www.arqueoguia.com/menorca/indexe1.htm
És notable també la feina que realitza per a la difusió i el coneixement de les arrels nostres en tant que arqueòleg, autor i investigador, facetes que complementa amb una tasca notable com autoeditor.
De la seva amabilitat hem rebut aquestes dues obres que mostren molt bé el resultat del seu treball.
Destacar d’elles que aconsegueixen una combinació molt difícil: la que formen investigació i difusió.
Si emprem la paraula naveta en un sentit ample, per referir-nos als espais que construiren els ciclops menorquins per a morada i memòria dels seus morts, és impressionant la riquesa del nostre catàleg.
El sentit divulgatiu i d’estudi que caracteritza al nostre autor no li impedeix oferir-nos una llista ben complerta. Aixó, sí, acompanyada de la fitxa convencional descriptiva, descripcions, comentaris i nombroses il:lustracions amb mapes d’aproximació, fotografies de jaciments, de detalls, d’ objectes associats, amb un format agradable, amb color i molt bo de consultar.
Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.