Las basílicas de Ciutadella, Palma y las Pitiusas : Sumplemento a Las basílicas paleocristianas de las Balears - Ferran Lagarda i Mata - Ferran Lagarda i Mata
1 octubre 2015
L’arqueologia no és sempre prehistòria.
Les restes que queden d’ esglésies anteriors a la època musulmana son precioses per la raó afegida de que són raríssimes. Totes elles mostren unes característiques comuns, com ara unes dimensions petites, adaptades a un grup de fidels no molt nombrós, certs elements arquitectònics o decoratius, o la planta basilical. N’hi ha que ens han deixat, a més a més, mostres més exclusives i originals.
Aquest estudi aporta al coneixement d’aquest tema un enfocament de conjunt per a les Illes, enquadrada mot breument dins d’un context més general. A la recuperació d’antics textos d’autors que les descrigueren quan eren en millors condicions de conservació que ara, afegeix reproduccions d’objectes que mostren un art preciós, ingenu i primitiu, dades pràctiques per anar a visitar-les, i d’altra informació útil que ens permet ampliar o concretar allò que vulguem saber.

Categoría:Recomanacions
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.