L"Arxiu de Maó i la colònia grega a Menorca
11 desembre 2008
El professor Pedro Pablo Moreno Lucas ha presentat al col.loqui internacional “XII Encuentro Científico sobre Grecia. Homenaje a Ioannis Hassiotis”, celebrat a Granada els dies 20 i 21 de novembre, una comunicació titulada “El Archivo de Mahon y la colonia griega de Menorca”.
Les trobades han estat organitzades pel Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, de la Universitat de Granada, institució que té com a objectiu la localització i difusió dels fons documentals referits a la història de Grècia que es troben arreu el Món. Al col•loqui han participat ponències referides als arxius del Regne de Mallorca, Corona d’Aragó, Simanques, Històric Nacional, Indies, Chancilleria de Granada, Ministeri d’Assumptes Exteriors, Abadia del Sacromonte, Capitular de València, Estatal d’Epiro i Històric de Maó, representat per aquesta comunicació.
El professor Moreno parla del resultat de la recerca feta entre els papers dels fons documentals de la Reial Governació, Reial Patrimoni, Universitat de Maó, Protocols Notarials i Escrivania de Fadigues Reials.
La majoria de documents que il•lustren la història dels grecs menorquins daten del segle XVIII. Molts d’ells, els més importants, es citen individualment i anaven reproduïts per il•lustrar la ponència. D’altres, es mencionen de forma genèrica, referint-se a la base de dades que ha format el professor. També es ressalta el potencial que tenen per augmentar aquesta informació altres seccions de l’arxiu.
S’ha de destacar, per últim, el treball de contextualització, referit a la història de Menorca, que presenta l’autor per obrir la comunicació.

Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.