L'arròs de la terra. Dos juliols a l'illa de Menorca / Manuel Cuyàs
22 octubre 2015

Palma : Lleonard Muntaner, 2015

.Sempre resulta interessant de veure'ns, els menorquins, amb la mirada de la gent de fora. Açò és el que fa el periodista Manuel Cuyàs, columnista del diari a «El Punt Avui».

Cuyàs ha passat dos juliols a Menorca, el del 2013 i el del 2014. Les seves impressions i experiències a l'illa són qualificats pel mateix autor com a incursions pel territori i pel paisatge humà de Menorca. Són vint-i-una narracions, de caràcter personal, d'observador i opinador, amb una fina ironia, de la vida més quotidiana amb reflexions sobre tot tipus de temes i qüestions. Entre l'observació de l'actualitat menorquina s'hi fiquen qualque record de quan hi va venir a fer el servei militar fa més de trenta anys. Converses amb Miquel Maria, Ponç Pons i altes persones arrodoneixen el recorregut.

Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.