L'arbre de Nadal amb paraules menorquines
5 desembre 2018

 La Biblioteca Públca de Maó ha engalanat l'entrada amb un arbre de Nadal peculiar. La idea procedeix del Pla de Dinamització Lingüística del Consell Insular, que en una de les seves recomanacions per a les biblioteques és justament la de fer un arbre amb les paraules que són pròpies de Menorca, els "endemismes lèxics" de l'illa. Hem consultat l'Estudi fonètic i lexical del dialecte de Ciutadella de Francesc de Borja Moll i els reculls lèxics de Pere Melis pubicats als Quaderns de Folklore i hem escrit les paraules en targetes de colors sobre un arbre fet amb barres d'ullastre d'antigues barreres de camp. Ha quedat preciós. Si qualcú no sap el significat de les paraules, la biblioteca li pot oferir les fonts per tal d'esbrinar-ho.

Bon Nadal a tothom i Bones Paraules de la nostra terra.

    
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.