La Guerra dels Segells
19 gener 2009
El productor i director de televisió , Jaime Rodríguez Pizà, farà la presentació del documental “La Guerra dels Segells” el dia 13 de febrer a les 19"00, a la sala d’actes de la biblioteca Pública de Maó.
Es tracta d"un documental que narra el trajecte innèdit d"un submarí entre Barcelona i Menorca durant l"any 1938 en el qual es transportà una serie exclusiva i limitada de segells acunyada pel govern republicà. El documental està rodat entre Menorca, Barcelona i Múrcia i compta amb la col•laboració de testimonis, historiadors i fil•latèlics menorquins; també hi han col•laborat la biblioteca pública de Maó, l"arxiu d"imatge i so de Menorca i l"arxiu municipal de Ciutadella, entre d"altres. El documental està finançat pel Govern de les Illes balears i IB3 Televisió, cadena que l"emetrà. L"acte en qüestió suposa la presentació i preestrena del documental a interessats i convidats.
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.