La Galeria Cayón dona dues cartes a l'Arxiu Històric de Maó
28 octubre 2020

Es tracta de dues cartes molt interessants relacionades amb el setge del castell de Sant Felip per part de les tropes del Duc de Crillón

La Galeria Cayón va trobar i comprar dues valuoses cartes a Londres i les ha donades a l'Arxiu Històric de Maó. Les dues cartes són ben interessants i estan en procés d'estudi. Per una banda, una està escrita en francès, signada pel Duc de Crillón, i dirigida al general de l'exèrcit britànic Murray que era el cap del castell assetjat. L'única data que apareix a aquesta carta és l'hora i el lloc on va ser escrita, Maó a les 11 de la nit. Per altra banda, l'atra carta sembla estar escrita per Wilhem Draper i no sabem a qui està dirigida, però sí que està mitjanament datada, 4 d'octubre, i apareix el Fort Sant Felip. Per tant, es tractaria de dues cartes relacionades amb el setge del castell de Sant Felip per conquerir l'illa entre l'agost 1781 i el febrer de 1782.

Agraïm que la galeria Cayón hagi pensat que el millor lloc per conservar aquests valuosos documents sigui l'Arxiu Històric de Maó que ja té molta documentació sobre aquesta època a disposició dels ciutadans. Aquí es podran conservar convenientment i posar a disposició dels investigadors.

Categoría:Novetats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.