La Biblioteca de Maó en xifres del 2015
3 maig 2016
  La Biblioteca de Maó en xifres 2015
Noves adquisicions:
2.443     exemplars de llibres      ( 633 en català, 1734 en castellà i 76 en altres llengües)
331       CDs
437       DVDs

Persones que han vingut a la biblioteca durant l’any    115.196
Usuaris nous (carnets):         976     (764 Adults,  196 Infantils  i  16 institucions)
Usuaris donat de baixa:     135
Usuaris actius.                 4.998
Total usuaris a la biblioteca:  4.220

Préstecs durant 2015              

Tipus de material        infantil    adults     Institucions      Total
Llibres                        16.277        22.927        1.434        40.638
Revistes                            76           1.474                7          1.557
CDs                                  396          4.600             32           5.028
Cinema-dvd                 3.537        15.240             83        18.860
Docs. Eletrònics            123              373                0             496
Ebookmenork                     0              993                 0            993
Altres materials (coman-
daments tv, cascos…)             1.168         2.018                0       3.186

    total                                     21.577         47.625        1.556      70.758

Consultes documents d’Arxiu i  Fons  antic =     1.683

Visites d’escoles =                34   amb un total de  991 alumnes

Ús PCs de la biblioteca
Usuaris=     1.281 adults i  417 infantils    Total= 1.698
Sessions    13.367    adults    2.297 infantils     Total= 15.664

Connexions a la wifi amb dispositius propietat dels usuaris =    5.592

Activitats organitzades per la biblioteca:
9 sessions de Club de Lectura
8 contacontes infantils
2 lectures per adults
3 presentacions de llibres
6 sessions de teatre
2 tallers = Maó flors I el de Nadal
1 taula rodona (La biblioteca del futur)
1 concurs de punts de llibres
4 exposicions
4 sessions del Diccionari català-valencià-balear


Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.