Joia bibliogràfica: De humani corporis fabrica
11 desembre 2015

La Biblioteca Pública de Maó té al seu fons antic un exemplar de " De humani corporis fabrica" de Andrea Vesalio,  un dels primers llibres  impressos amb il·lustracións d'anatomia humana. Per aquest motiu ha preparat una exposició del llibre, amb explicacions de les seves característiques i del seu valor. Acompanya l'exposició una breu ressenya de la novel·la El secret de Vesalius de Jordi Llobregat inspirat en aquest incunable.

De humani corporis fabrica (De l'estructura del cos humà ) és una obra de text, amb profusió d'imatges al·legòriques sobre anatomia humana escrit per Andreas Vesalius (1514-1564) el 1543. L'obra està composta d'unes set-centes pàgines d'esplèndida impressió, considerat un dels més influents llibres científics de tots els temps, conegut sobretot per les seves il·lustracions, algunes de les més perfectes xilografies mai realitzades. Vesalius va basar els seus estudis anatòmics en l'observació directa i en la pràctica quirúrgica, va rebutjar alguns errors anatòmics presents en obres anteriors i va aportar nous descobriments que revolucionaren els cercles de l'època, i ser considerat el fundador de l'anatomia moderna.

 
Categoría:Activitats
Tornar
Facebook
Contacta amb la biblioteca
en enviar acceptes la nostra política d'ús
Cercar a la web
Política d`ús

Biblioteca Pública de Maó (d`ara en endavant, Bibliomao) que desenvolupa la seva activitat a través del present lloc web (www.bibliomao.es), amb domicili Plaça Conquesta, 8, 07701 - Maó, Illes Balears (Espanya) informa als seus usuaris de la seva Política de Protecció de Dades amb Caràcter Personal amb conformitat a la legislació vigent d`aquesta matèria. Bibliomao podrà modificar la present política a la seva discreció, sempre amb conformitat a la legislació vigent.

Dades d`usuari

L`usuari accepta que les dades personals facilitades per ell o que es facilitin en un futur a Bibliomao, poden ser objecte de tractament a un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilizats per la creació d`estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat de Bibliomao. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir als fitxers automatitzats, podent també exercir els drets de rectificació i cancelació de dades. Amb aquesta finalitat, tindrà que dirigir una carta signada per el titular de les dades a l`adreça social de Bibliomao, assenyalada a la part superior d`aquesta pàgina, adjuntant una còpia del Document Nacional d`Identitat i indicant el domicili del titular amb la finalitat de que Bibliomao li remiteixi la confirmació de la seva actuació amb conformitat a la seva solicitut.

L`entrega de les dades requerides per www.bibliomao.es per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Bibliomao denegar el servei a l`interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l`usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, entregant una comunicació escrita al responsable dels fitxers a l`adreça indicada a dalt. Aquesta comunicació tindrà que realitzar-se mitjançant la remissió d`una carta firmada pel titular de les dades, indicant el seu domicili i adjuntant una còpia del seu DNI o NIF.